Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.